>Thanh Đoàn
Review bởi
Thanh Đoàn
Phim
Cực Quang Chi Luyến Tập 10
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
80%80%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Cực Quang Chi Luyến Tập 10 của Thanh Đoàn

08:00' 01/01
Thanh Đoàn Đã chấm: 80%80% cho phim Cực Quang Chi Luyến Tập 10
Do lúc Luhan với ba béo tham gia chương trình khá là thân mật nên các bạn ý mới ghép đôi luba. Sau này Luhan Thông báo là qhđ là ny nên bọn nó ghét qhđ bảo qhđ là kẻ thứ 3 xen vào cuộc tình luba
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?