>Hương Tuyết
Review bởi
Hương Tuyết
Phim
Cực Quang Chi Luyến Tập 10
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
80%80%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Cực Quang Chi Luyến Tập 10 của Hương Tuyết

08:00' 01/01
Hương Tuyết Đã chấm: 80%80% cho phim Cực Quang Chi Luyến Tập 10
Mấy bạn Alice có thể ngưng sân si và đừng có mò vô đây kêu ghét QHD được không? Ghét thì chạy vô chi vậy? Không biết phép lịch sự tối thiểu à? Các bạn vào kêu ghét QHD những ai thích phim thì vẫn cứ xem thôi =]]
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?