>Trang Linh Nguyễn
Review bởi
Trang Linh Nguyễn
Phim
Cực Quang Chi Luyến Tập 1
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
76%76%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Cực Quang Chi Luyến Tập 1 của Trang Linh Nguyễn

08:00' 01/01
Trang Linh Nguyễn Đã chấm: 60%60% cho phim Cực Quang Chi Luyến Tập 1
Tập đầu này xem chán thế, phim kiểu làm cho người ta không bắt ngay được mạch của phim ý. Phải chờ tập 2 xem sao
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?