>Khánh Chi Vũ
Review bởi
Khánh Chi Vũ
Phim
Crooked House 2017
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
90%90%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Crooked House 2017 của Khánh Chi Vũ

08:00' 01/01
Khánh Chi Vũ Đã chấm: 80%80% cho phim Crooked House 2017
Con bé con con nhìn yêu vãi, loắt cha loắt choắt nhưng mà giỏi, thích con bé ý nhất phim.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?