Đánh giá phim Công Viên Kỷ Jura 4 của Mỹ Tâm

08:00' 01/01
Mỹ Tâm Đã chấm: 100%100% cho phim Công Viên Kỷ Jura 4
Những con Raptor đáng yêu thật, gương mặt chúng nhìn như chó con vậy ^_^
phim thật sự hay .cảnh như thật nhưng có nhìu cảnh ko hợp lý
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?