Đánh giá phim Công Viên Kỷ Jura 4 của Sơn Tùng

08:00' 01/01
Sơn Tùng Đã chấm: 100%100% cho phim Công Viên Kỷ Jura 4
Rex vs Raptor đag hăm he chờ tình hình bên cái thứ tạp chủng kia ra sao để đánh tiếp thì bà Mosa từ đâu ra dưới biển ngoi lên ngoạm thứ tạp chủng kia kéo về thịt luôn! Qua 4 phần phim tôi rút đc kl: tránh xa con gái khj cấp bách
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?