Đánh giá phim Công Viên Kỷ Jura 4 của tú anh

08:00' 01/01
tú anh Đã chấm: 100%100% cho phim Công Viên Kỷ Jura 4
Vậy không biết con khủng long còn sống kia nó có đến chỗ con người mà làm hại nữa khôg nhỉ
Hình như là còn 2 con thoát ra ngoài rồi thì phải
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?