Đánh giá phim Công Viên Kỷ Jura 4 của minhthu

08:00' 01/01
minhthu Đã chấm: 100%100% cho phim Công Viên Kỷ Jura 4
Đây là lần xem thứ 6 của tôi và sau 6 lần tui phát hiện ra một lỗi mới (không nói đến đôi guốc của Claire) đó là lúc bà ở chỗ con Mosasaurus khi bà ấy cho nó ăn con cá mập và lúc nó rớt xuống nước thì nước đã tóe lên ướt hết khản giả ngồi xem thì... Quần áo bà ta vẫn còn khô!
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?