>Lân Liên
Review bởi
Lân Liên
Phim
Công viên kỷ Jura 3
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Công viên kỷ Jura 3 của Lân Liên

08:00' 01/01
Lân Liên Đã chấm: 100%100% cho phim Công viên kỷ Jura 3
mình xem phim 3 phần đầu toàn thấy t.rex vs raptor là nv chinh vì cả 3 ss đều có 2 con đó
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?