>Đức Phúc
Review bởi
Đức Phúc
Phim
Công viên kỷ Jura 3
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Công viên kỷ Jura 3 của Đức Phúc

08:00' 01/01
Đức Phúc Đã chấm: 100%100% cho phim Công viên kỷ Jura 3
cũng là một quốc gà những người việt lại thua sút người nước ngoài gần 20 năm công nge sống trên một đất nước tới tận nhục cho bản thân vc
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?