>trân
Review bởi
trân
Phim
Công viên kỷ Jura 3
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Công viên kỷ Jura 3 của trân

08:00' 01/01
trân Đã chấm: 100%100% cho phim Công viên kỷ Jura 3
Thật ra con spinosaurus là nó đi bốn chân, khi cần thì 2 chân. Con t-rex có lực cắn mạnh hơn con spinosaurus nếu như bạn nào ko thấy thì con spinosaurus nó bẻ cổ con t-rex
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?