>Nguyễn Quang
Review bởi
Nguyễn Quang
Phim
Công Tố Viên Phù Thủy
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
78%78%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Công Tố Viên Phù Thủy của Nguyễn Quang

08:00' 01/01
Nguyễn Quang Đã chấm: 80%80% cho phim Công Tố Viên Phù Thủy
Hay tuyệt vời luôn ạ!! Thích chị nữ chính, rất đáng yêu và mạnh mẽ. Còn về phim thì mình thấy có vài chỗ bất hợp lý quá. Nhưng vẫn nên xem
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?