Đánh giá phim Công Tố Viên Phù Thủy của Nguyễn Quốc Ca

08:00' 01/01
Nguyễn Quốc Ca Đã chấm: 60%60% cho phim Công Tố Viên Phù Thủy
Cũng được, phim khá thực tế khi nói về vấn đề xâm hại trẻ em phụ nữ. Ít khi đc xem những bộ phim lên án vấn đề này. Nên xem!!
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?