>Tuấn Nguyễn
Review bởi
Tuấn Nguyễn
Phim
Công Chúa Kaiulani
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
20%20%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Công Chúa Kaiulani của Tuấn Nguyễn

08:00' 01/01
Tuấn Nguyễn Đã chấm: 20%20% cho phim Công Chúa Kaiulani
Tôi không biết mình vừa xem cái gì nữa cả @@ Chẳng ra sao cả. Phim quá chán. Các bạn không nên xem!
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?