>Đàm Thị Thơ
Review bởi
Đàm Thị Thơ
Phim
Cô Nàng Đẹp Trai Tập 5
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
80%80%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Cô Nàng Đẹp Trai Tập 5 của Đàm Thị Thơ

08:00' 01/01
Đàm Thị Thơ Đã chấm: 100%100% cho phim Cô Nàng Đẹp Trai Tập 5
Vì là con gái nên nhìn chân ngta làm gì, tất nhiên phản xạ sẽ nhìn giày rồi, có khi nhìn quần áo túi ví...=)) Chỉ có Shin Woo là tinh tế nhất thoy.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?