>Nguyễn Thị Hòa
Review bởi
Nguyễn Thị Hòa
Phim
Cô Nàng Đẹp Trai Tập 5
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
80%80%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Cô Nàng Đẹp Trai Tập 5 của Nguyễn Thị Hòa

08:00' 01/01
Nguyễn Thị Hòa Đã chấm: 80%80% cho phim Cô Nàng Đẹp Trai Tập 5
Lấy hình tượng là thiên thần nhưng khi lên concept trắng thì nhìn ai cũng kiểu tan tác :v
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?