>minhtrang
Review bởi
minhtrang
Phim
Cô Nàng Đẹp Trai Tập 10
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Cô Nàng Đẹp Trai Tập 10 của minhtrang

08:00' 01/01
minhtrang Đã chấm: 100%100% cho phim Cô Nàng Đẹp Trai Tập 10
Phim này xem chỉ thích Jung Yong Hwa và Park Shin Hye thành 1 cặp thôi. Nam chính không thích 1 chút nào cả.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?