>minhtrang
Review bởi
minhtrang
Phim
Cô Nàng Đẹp Trai
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
92%92%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Cô Nàng Đẹp Trai của minhtrang

08:00' 01/01
minhtrang Đã chấm: 100%100% cho phim Cô Nàng Đẹp Trai
xem mấy tập đầu có nhắc đến trư bát giới. trong khi ông Hong Ki giờ thành bát giới trong Hoa du kí thật haha.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?