Đánh giá phim Cô Gái Vượt Thời Gian Live Action Movie của Tuấn Nguyễn

08:00' 01/01
Tuấn Nguyễn Đã chấm: 60%60% cho phim Cô Gái Vượt Thời Gian Live Action Movie
Main nữ ngu quá, toàn tỏ vẻ nguy hiểm và lãng phí mấy bước nhảy thời gian, dùng vào những việv không quan trọng
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?