>Quốc Hoàng
Review bởi
Quốc Hoàng
Phim
Cô Gái Thấy Mùi Hương
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
80%80%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Cô Gái Thấy Mùi Hương của Quốc Hoàng

08:00' 01/01
Quốc Hoàng Đã chấm: 80%80% cho phim Cô Gái Thấy Mùi Hương
Bếp trưởng rất thông minh nhưng sao ko lại lấy sđt con gái ông Oh Jae Pyo từ điện thoại ông ấy, lấy ddiejn thoại mình gọi là biết ngay Cho Rim thôi mà.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?