>hoàng quốc
Review bởi
hoàng quốc
Phim
Cô Gái Thấy Mùi Hương
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
80%80%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Cô Gái Thấy Mùi Hương của hoàng quốc

08:00' 01/01
hoàng quốc Đã chấm: 80%80% cho phim Cô Gái Thấy Mùi Hương
Vô xem phim này vì kim so hyun, không ngờ mới được 9phút thì em ấy đã ra đi. Tự dưng hết muốn xem :-[
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?