Đánh giá phim Cô Gái Siêu Năng Lực của Long Nguyễn

08:00' 01/01
Long Nguyễn Đã chấm: 100%100% cho phim Cô Gái Siêu Năng Lực
cùng 1 lối diễn xuất mà t cực kì thích doctor nhưng lại muốn đánh kilgrave sml
Đánh giá cao, khuyên các bạn nên xem.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?