Column 'id' in field list is ambiguous
fetch(

array (
 0 => '
        SELECT
          count(id) as total
        FROM
          hay_film_review
          INNER JOIN hay_film ON hay_film.id=hay_film_review.film_id
          INNER JOIN account ON account.id=hay_film_review.account_id
          INNER JOIN party ON party.user_id=account.id
        WHERE
          hay_film_review.checked_time
          
          AND (hay_film_review.title IS NOT NULL AND hay_film_review.title <> "" AND CHAR_LENGTH(hay_film_review.content) > 100)
          AND hay_film_review.parent_id=82020
        ',
 1 => 'total',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/db.php:101,
get_total_review(
array (
 0 => '82020',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/forms/review.php:64,
on_draw() at cache/pages/danh-gia-phim.cache.php:380,
run() at index.php:9
>Cá voi xanh
Review bởi
Cá voi xanh
Phim
Chuyện Ma Lúc 3 Giờ Sáng
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
77%77%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Chuyện Ma Lúc 3 Giờ Sáng của Cá voi xanh

08:00' 01/01
Cá voi xanh Đã chấm: 80%80% cho phim Chuyện Ma Lúc 3 Giờ Sáng
ma chả đáng sợ gì cả
kỹ xảo chả có gì chán phèo
chả hiểu sao lồng thêm mấy tình tiết hài gây cường vào làm quái gì ko biết =_= đã phim kinh dị rồi thì phải để khán giả SỢ VÃI ĐÁI ra quần chứ
với những đứa cuồng phim kinh dị ma thì phim này chỉ là MUỖI
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?