>tú anh
Review bởi
tú anh
Phim
Chuyện Học Đường 2015
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
93%93%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Chuyện Học Đường 2015 của tú anh

08:00' 01/01
tú anh Đã chấm: 100%100% cho phim Chuyện Học Đường 2015
Phim ít cảnh tình cảm quá :(( Lẽ ra cái kết phải là Kong Tae-Gwang với Eun Bi và Eun Byeol với Yi-An :((( Tội nghiệp Yi-An khi yêu đơn phương Eun Byeol 10 tới 10 năm :(((
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?