>hoàng quốc
Review bởi
hoàng quốc
Phim
Chuyện Học Đường 2015
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
93%93%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Chuyện Học Đường 2015 của hoàng quốc

08:00' 01/01
hoàng quốc Đã chấm: 100%100% cho phim Chuyện Học Đường 2015
Ít khi xen phim Hàn nhưng thực sự cảm thấy đây là bộ phim Hàn hay nhất từng xem. Thích nhất Eun Byeol �
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?