>Gia Huy
Review bởi
Gia Huy
Phim
Chuyện Học Đường 2015
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
93%93%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Chuyện Học Đường 2015 của Gia Huy

08:00' 01/01
Gia Huy Đã chấm: 100%100% cho phim Chuyện Học Đường 2015
Xem lại vẫn thích nam phụ hơn, kết thúc so bad
Một bộ phim hay đáng xem. High recommend!!
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?