>Gia Huy
Review bởi
Gia Huy
Phim
Chuột Bãi Biển
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
91%91%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Chuột Bãi Biển của Gia Huy

08:00' 01/01
Gia Huy Đã chấm: 100%100% cho phim Chuột Bãi Biển
nhìn tiêu đề đầu tiên tưởng phim kinh dị...vào đúng phim kinh dị nhưng mà theo nghĩa khác...
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?