>Michael Nguyen
Review bởi
Michael Nguyen
Phim
Cảnh Sát Singham
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
72%72%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Cảnh Sát Singham của Michael Nguyen

08:00' 01/01
Michael Nguyen Đã chấm: 80%80% cho phim Cảnh Sát Singham
quá hay,giá như cảnh sát ở đâu cũng như đây thì mọi nhà no ấm hạnh phúc ihih
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?