>Tiến Bùi
Review bởi
Tiến Bùi
Phim
Cảnh Sát Singham
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
72%72%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Cảnh Sát Singham của Tiến Bùi

08:00' 01/01
Tiến Bùi Đã chấm: 60%60% cho phim Cảnh Sát Singham
hay những tình huống vô lý quá.xem mà cứ cảm thấy công an ngu ngu thế nào ý:)))
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?