>Đàm Thị Thơ
Review bởi
Đàm Thị Thơ
Phim
Căn Nhà Rỉ Máu
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
80%80%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Căn Nhà Rỉ Máu của Đàm Thị Thơ

08:00' 01/01
Đàm Thị Thơ Đã chấm: 80%80% cho phim Căn Nhà Rỉ Máu
mấy phim kinh dị ms của TQ ko có con nào chuẩn ma, toàn người ko
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?