>Hạ Kỳ Nhiên
Review bởi
Hạ Kỳ Nhiên
Phim
Call Me By Your Name
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
94%94%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Call Me By Your Name của Hạ Kỳ Nhiên

08:00' 01/01
Hạ Kỳ Nhiên Đã chấm: 100%100% cho phim Call Me By Your Name
Đánh giá cao, khuyên các bạn nên xem.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?