Column 'id' in field list is ambiguous
fetch(

array (
 0 => '
        SELECT
          count(id) as total
        FROM
          hay_film_review
          INNER JOIN hay_film ON hay_film.id=hay_film_review.film_id
          INNER JOIN account ON account.id=hay_film_review.account_id
          INNER JOIN party ON party.user_id=account.id
        WHERE
          hay_film_review.checked_time
          
          AND (hay_film_review.title IS NOT NULL AND hay_film_review.title <> "" AND CHAR_LENGTH(hay_film_review.content) > 100)
          AND hay_film_review.parent_id=65504
        ',
 1 => 'total',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/db.php:101,
get_total_review(
array (
 0 => '65504',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/forms/review.php:64,
on_draw() at cache/pages/danh-gia-phim.cache.php:380,
run() at index.php:9
>Hà Capro
Review bởi
Hà Capro
Phim
Bước Chân An Lạc
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
86%86%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Bước Chân An Lạc của Hà Capro

08:00' 01/01
Hà Capro Đã chấm: 80%80% cho phim Bước Chân An Lạc
Tôi rất thích cách mà các đạo diễn phim Bước chân an lạc nắm bắt và thể hiện được trạng thái tỉnh thức qua những thước phim của mình, một điều không phải dễ để thực hiện được. Bộ phim gợi mở về sức mạnh của sự tĩnh lặng – một điều chưa được đánh giá đúng mức nhưng lại rất cần thiết trong bối cảnh thế giới có nhiều sợ hãi và vô minh như hiện nay.” Inarritu đã từng tham dự khóa tu 21 ngày tại Làng Mai với sự hướng dẫn của Thiền sư Thích Nhất Hạnh; đối với ông, Thiền sư Thích Nhất Hạnh là “một trong những người có trí tuệ thâm sâu nhất” trên thế giới.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?