Column 'id' in field list is ambiguous
fetch(

array (
 0 => '
        SELECT
          count(id) as total
        FROM
          hay_film_review
          INNER JOIN hay_film ON hay_film.id=hay_film_review.film_id
          INNER JOIN account ON account.id=hay_film_review.account_id
          INNER JOIN party ON party.user_id=account.id
        WHERE
          hay_film_review.checked_time
          
          AND (hay_film_review.title IS NOT NULL AND hay_film_review.title <> "" AND CHAR_LENGTH(hay_film_review.content) > 100)
          AND hay_film_review.parent_id=65504
        ',
 1 => 'total',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/db.php:101,
get_total_review(
array (
 0 => '65504',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/forms/review.php:64,
on_draw() at cache/pages/danh-gia-phim.cache.php:380,
run() at index.php:9
>Yến Lê
Review bởi
Yến Lê
Phim
Bước Chân An Lạc
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
87%87%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Bước Chân An Lạc của Yến Lê

08:00' 01/01
Yến Lê Đã chấm: 60%60% cho phim Bước Chân An Lạc
Không phải mình chê phim tài liệu nhưng nội dung phim khá lan man, dàn trải và làm cho khán giả rất khó định hình được xem thông điệp của phim muốn truyền tải là gì. Ví dụ như việc xem nhưunxg bộ phim tài liệu chiến tranh trên TV sẽ khiến bạn cảm nhận được nỗi đau của chiến tranh, thì đáng lẽ Bước chân an lạc phải làm cho khán giả cảm nhận được nếp sống của người xuất gia cũng như sự yên bình của vùng đất này. Nhưng bộ phim lại không hề đi sâu vào cuộc sống của người tu hành mà chỉ tập hợp một vài sinh hoạt của nhiều người được lồng ghép vào trong từng cảnh phim. Có thể đối với những người quy y cửa phật (phật tự tại gia) đây sẽ là một bộ phim tài liệu hấp dẫn. Về các câu giảng dạy của thầy Thích Nhất Hạnh thì thực sự rất ý nghĩa, nhất là cầu chuyện về con chó của cô bé và đám mây.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?