>Phạm Thu Trang
Review bởi
Phạm Thu Trang
Phim
Bóng Ma Sợi Chỉ
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
40%40%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Bóng Ma Sợi Chỉ của Phạm Thu Trang

08:00' 01/01
Phạm Thu Trang Đã chấm: 40%40% cho phim Bóng Ma Sợi Chỉ
ko hy vọng nhiều, thấy cứ chậm chậm sến sến
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?