>Nguyễn Thùy Linh
Review bởi
Nguyễn Thùy Linh
Phim
Bóng Ma Sợi Chỉ
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
40%40%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Bóng Ma Sợi Chỉ của Nguyễn Thùy Linh

08:00' 01/01
Nguyễn Thùy Linh Đã chấm: 40%40% cho phim Bóng Ma Sợi Chỉ
phim mỹ mà nhìn phong cách loằng ngoằng như phim pháp
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?