>Nguyễn Thùy Mai
Review bởi
Nguyễn Thùy Mai
Phim
Bóng Ma Anh Quốc
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
97%97%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Bóng Ma Anh Quốc của Nguyễn Thùy Mai

08:00' 01/01
Nguyễn Thùy Mai Đã chấm: 80%80% cho phim Bóng Ma Anh Quốc
Mình nghĩ nếu ai xem mà ko hiểu thì có thể xem van helsing trước, sẽ hiểu rõ hơn, phim này sử dụng nhiều chi tiết của phim đó lắm luôn
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?