>Hoàng Văn Hà
Review bởi
Hoàng Văn Hà
Phim
Bóng Ma Anh Quốc
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
97%97%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Bóng Ma Anh Quốc của Hoàng Văn Hà

08:00' 01/01
Hoàng Văn Hà Đã chấm: 100%100% cho phim Bóng Ma Anh Quốc
Kẻ luôn theo đuổi sự thành xuân. Mọi tội lỗi hắn chịu sẽ đươc chuyển sang cho bức hoạ của hắn. Đánh giá cao, khuyên các bạn nên xem.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?