>Phạm Thị Quyên
Review bởi
Phạm Thị Quyên
Phim
Biệt Đội Siêu Anh Hùng
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Biệt Đội Siêu Anh Hùng của Phạm Thị Quyên

08:00' 01/01
Phạm Thị Quyên Đã chấm: 100%100% cho phim Biệt Đội Siêu Anh Hùng
Là đàn ông sẽ chọn Hulk.
Những người nghĩ mình có đầu óc sẽ chọn Iron-man
Mấy tên tỏ ra nguy hiểm chọn Nữ Điệp Viên hoặc gã bắn tên
Đám sinh viên ra trường nghĩ mình như Đội Trưởng Mỹ.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?