>Phạm Thị Dịu
Review bởi
Phạm Thị Dịu
Phim
Biệt Đội Siêu Anh Hùng
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Biệt Đội Siêu Anh Hùng của Phạm Thị Dịu

08:00' 01/01
Phạm Thị Dịu Đã chấm: 100%100% cho phim Biệt Đội Siêu Anh Hùng
Loki Anh em với Thor mà làm chuyện Phả Hủy Trái Đắt Là Xấu lắm
Biệt Siêu Anh Hùng Là Tui Thor vs Khũng Lồ Xanh vs Người Bắn Cung vs Đội Trưởng Mỹ vs Người Sắt
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?