>Thanh Đoàn
Review bởi
Thanh Đoàn
Phim
Biệt Đội Siêu Anh Hùng
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Biệt Đội Siêu Anh Hùng của Thanh Đoàn

08:00' 01/01
Thanh Đoàn Đã chấm: 100%100% cho phim Biệt Đội Siêu Anh Hùng
Xác định ông nội Hulk với Iron Man là cây hài của phim :v
Đánh giá cao, khuyên các bạn nên xem.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?