>Hương Tuyết
Review bởi
Hương Tuyết
Phim
Biệt Đội Siêu Anh Hùng
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Biệt Đội Siêu Anh Hùng của Hương Tuyết

08:00' 01/01
Hương Tuyết Đã chấm: 100%100% cho phim Biệt Đội Siêu Anh Hùng
Xem bao nhiêu lần vẫn thấy phần này hài vãi, mỗi lần Tony cất tiếng là cười té ghế.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?