>
Review bởi
Phim
Bảy Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp: Broly
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Bảy Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp: Broly của

08:00' 01/01
Đã chấm: 100%100% cho phim Bảy Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp: Broly
Quả là không phí thời gian
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?