>Hoàng Vũ
Review bởi
Hoàng Vũ
Phim
Bảy Cái Tôi Tập 22
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
80%80%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Bảy Cái Tôi Tập 22 của Hoàng Vũ

08:00' 01/01
Hoàng Vũ Đã chấm: 80%80% cho phim Bảy Cái Tôi Tập 22
Trang phục của nam chĩnh cũng giống bản Hàn nữa :))
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?