>Hoàng Vũ
Review bởi
Hoàng Vũ
Phim
Bảy Cái Tôi Tập 15
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
80%80%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Bảy Cái Tôi Tập 15 của Hoàng Vũ

08:00' 01/01
Hoàng Vũ Đã chấm: 80%80% cho phim Bảy Cái Tôi Tập 15
đối với tôi thì chỉ có Ji Sung mới thể hiện đc hết tính cách của các nhân vật còn phiên bản này xin lỗi dung nạp không nổi
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?