Phim
Bảy Cái Tôi
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
89%89%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Bảy Cái Tôi của Nguyễn Thị Thanh Duyên

08:00' 01/01
Nguyễn Thị Thanh Duyên Đã chấm: 60%60% cho phim Bảy Cái Tôi
Mấy tập đầu xem thì hay đấy nhưng về sau thì chán lắm lun. Nếu xem cũng được, giết thời gian tạm được.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?