Đánh giá phim Bác Sỹ Vô Danh: Sự Trở Lại Của Mysterio của Nhật Đông

08:00' 01/01
Nhật Đông Đã chấm: 40%40% cho phim Bác Sỹ Vô Danh: Sự Trở Lại Của Mysterio
Nhảm nhí quá.... hợp với trẻ em hơn là người lớn.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?