>Lưu Minh Thảo
Review bởi
Lưu Minh Thảo
Phim
Bác Sỹ Cứng Đầu
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Bác Sỹ Cứng Đầu của Lưu Minh Thảo

08:00' 01/01
Lưu Minh Thảo Đã chấm: 100%100% cho phim Bác Sỹ Cứng Đầu
nội dung hay vaf hấp dẫn Một bộ phim tuyệt vời, không nên bỏ qua
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?