>Văn Hùng
Review bởi
Văn Hùng
Phim
Amant Double
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Amant Double của Văn Hùng

08:00' 01/01
Văn Hùng Đã chấm: 100%100% cho phim Amant Double
- Tùy cách nhìn nhận và cách hiểu của mỗi con người để tìm ra cái giá trị của nó :)
đối với mình phim thực sự có giá trị lớn đấy
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?