Column 'id' in field list is ambiguous
fetch(

array (
 0 => '
        SELECT
          count(id) as total
        FROM
          hay_film_review
          INNER JOIN hay_film ON hay_film.id=hay_film_review.film_id
          INNER JOIN account ON account.id=hay_film_review.account_id
          INNER JOIN party ON party.user_id=account.id
        WHERE
          hay_film_review.checked_time
          
          AND (hay_film_review.title IS NOT NULL AND hay_film_review.title <> "" AND CHAR_LENGTH(hay_film_review.content) > 100)
          AND hay_film_review.parent_id=80074
        ',
 1 => 'total',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/db.php:101,
get_total_review(
array (
 0 => '80074',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/forms/review.php:64,
on_draw() at cache/pages/danh-gia-phim.cache.php:380,
run() at index.php:9
>Hoàng Vũ
Review bởi
Hoàng Vũ
Phim
Amant Double
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Amant Double của Hoàng Vũ

08:00' 01/01
Hoàng Vũ Đã chấm: 100%100% cho phim Amant Double
Người tự tử mà vẫy tay chào anh ở đoạn đầu, có thể là tái hiện lại chính bản thân Simon ở thế giới thực, một kẻ sống trong vô vọng. Có lẽ ở quá khứ, Simon đã từng chán nản, thất vọng về bản thân mình, anh đã tự tử với mong ước đầu thai lại thành một kẻ khác,
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?