>Huy Hoàng
Review bởi
Huy Hoàng
Phim
Amant Double
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Amant Double của Huy Hoàng

08:00' 01/01
Huy Hoàng Đã chấm: 100%100% cho phim Amant Double
hồi trước mình xem có nói về bệnh đa nhân cách. ko bik đa nhân cách là do bệnh tâm thần phân liệt hay sao ???
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?